Politica de Confidențialitate

Operatorul care va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal:

Societatea S.C. C & B CLINIGIN SRL  S.R.L., persoană juridică română având sediul în sat. Dumbrăvița, Str. Cristofor Columb 67/a C, județul Timiș, Număr de ordine în Registrul Comerțului J35/2242/2012, având cod unic de inregistrare 30664990, reprezentată legal prin administrator Mariana Ciupa, tel. 0758 253 544.

1. Prin prezenta notă de informare menționăm că respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. În cazul în care ne contactați folosind formularul de programări, prelucrăm numele dumneavoastră, email-ul și numărul de telefon, date ce sunt prelucrate în vederea confirmării programării sau comunicării cu dumneavoastră în vederea programării.

3. Aceste date nu vor fi stocate în baza de date a site-ului, ci vor ajunge direct la noi în email.

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automată. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

5. Respectăm și asigurăm în mod strict confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste date sunt prelucrate de angajați ai societății cu atribuții specifice în acest sens care au și obligația păstrării confidențialității datelor cu caracter personal.

6. De asemenea, menționăm că nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal decât autorităților statului, la solicitarea acestora.

7. Beneficiați de dreptul de acces la datele dumneavoastră, intervenție, rectificare și portare, rectifiare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

8.Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit de raspunsul primit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, bv. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, email: anspdcp@dataprotection.ro.